Quy định bảo mật và cách thức hoạt động

Hệ thống quản lý thông tin sinh viên tuân thủ tất cả các quy định của Facebook https://developers.facebook.com/policy/

Quá trình đăng nhập thông qua tài khoản Facebook của bạn đều được bảo mật tuyệt đối dựa theo các chính sách bảo mật của Facebook.

Bạn không cần nhớ tài khoản riêng để đăng nhập vào hệ thống mà chỉ cần với tài khoản Facebook bạn có thể truy cập ngay lập tức.
Khi cần thiết, bạn có thể hủy liên kết giữa tài khoản Facebook của bạn với hệ thống quản lý thông tin sinh viên. Điều này hoàn toàn dễ dàng với những cài đặt sẵn có của Facebook nhằm đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

-->