Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

Hệ thống thông tin sinh viên

  • Xem điểm, kết quả học tập hiện tại cập nhập nhanh chóng
  • Nhận thông báo tức thời từ hệ thống thông tin nhà trường đến Facebook của sinh viên
  • Xem lịch học, giảng đường mới nhất
  • Nhận tài liệu, câu hỏi ôn tập từ giảng viên
  • Thi thử, kiểm tra trình độ ôn tập (Đang cập nhập)